Application Deadlines

MASc / MHSc / PhD

September 2018 start—MASc, MHSc & PhD

  • Application open: September 21, 2017
  • Applications close: February 12, 2018

January 2019 start—MASc & PhD only

  • Application open: September 20, 2018
  • Application close: October 19, 2018

September 2019 start—MASc, MHSc & PhD

  • Application open: September 20, 2018
  • Applications close: February 11, 2019

MEng

September 2018 start

  • Application open: September 21, 2017
  • Application close: March 30, 2018

September 2019 start

  • Application open: September 20, 2018
  • Application close: March 29, 2019